PROIZVODI

CVJETOVI

White Widow CBG
White Widow CBG 1G | 3G

6.00 | 12.00 EUR

(45.21 | 90.42 HRK)

Dodatno...
Super Pollen CBD
Super Pollen CBD 1G | 3G

6.50 | 13.00 EUR

(48.97 | 97.94 HRK)

Dodatno...
AK-47 CBD
AK-47 CBD 1G | 3G

6.00 | 12.00 EUR

(45.21 | 90.42 HRK)

Dodatno...
Black Caramel CBD
Black Caramel CBD 1G | 3G

7.50 | 15.00 EUR

(56.51 | 113.02 HRK)

Dodatno...
Cannatonic CBD
Cannatonic CBD 1G | 3G

6.00 | 12.00 EUR

(45.21 | 90.42 HRK)

Dodatno...
Ice Rocks CBD
Ice Rocks CBD 1G

10.00 EUR

(75.35 HRK)

Dodatno...
Cali Haze CBD
Cali Haze CBD 1G | 3G

7.00 | 14.00 EUR

(52.74 | 105.48 HRK)

Dodatno...
Scroll to Top